จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพังงา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
วงเงินงบประมาณ :
157,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
157,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.กาญจนา แก้วมาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 13:17:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565