จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งนาวางท่อจำหน่ายน้ำประปาให้กับ บริษัท ดี.เค.แอสเสทกรุ๊ป จำกัด โครงการอชิดา หมู่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วงเงินงบประมาณ :
1,918,504.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,753,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
ธนิวรรณ ชูอินทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 11:45:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565