จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 11:05:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565