จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบจ่ายคลอรีน สผ.เขาสมิง-แสนตุ้ง กปภ.สาขาตราด
วงเงินงบประมาณ :
428,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
428,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 09:19:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565