จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางมูลนาก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาบางมูลนาก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ :
1,040,540.76 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,040,540.76 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวเบญจมาภรณ์ พลเมืองหล้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 13:23:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565