จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อปี 2565 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 242 - ถนนสุริยะวงศ์ (ซอยริมโขงถึงห้วยสะพานทอง) ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
วงเงินงบประมาณ :
4,991,755.61 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,991,755.61 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 16:34:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565