จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ :
1,387,387.68 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,387,387.68 บาท
ผู้บันทึก :
นางอรภา มีศิริพันธ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 14:30:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ส.ค. 2565