จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Booster Pump รหัสสินทรัพย์ 2047788 สถานีเพิ่มแรงดันสีคิ้ว – วังโรงใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
วงเงินงบประมาณ :
137,451.01 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
137,451.01 บาท
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:22:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565