จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนป๊อกแป๊ก - สันมะค่า ระหว่าง กม.5+769 - กม.10+800 ด้านซ้ายทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
วงเงินงบประมาณ :
4,543,220.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,526,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 13:43:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565