จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานอำนวยการ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (อบต.วัดไทรย์) หมู่ที่ 11 กลุ่มบ้านนายนันท์-บ้านนางสายหยุด ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
669,572.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
649,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-16 14:34:19
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560