จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อผงปูนคลอรีน ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม ชนิด 65% พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ :
1,717,885.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,717,885.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวนิษณา เนื้ออ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 09:28:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565