จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ประปาดำเนินการ) ให้กับ บจก.โบ๊ทพัฒนา บริเวณถนนศักดิเดช - แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
307,877.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
277,709.63 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:32:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565