จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว บริเวณโรงพยาบาลป่าตอง บ้านเลขที่ 57 ถนนไสน้ำเย็น ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ :
280,791.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
129,074.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:29:48
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565