จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา เนื่องจากอยู่ในเขตที่ดินเอกชน บริเวณสวนยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ช่วง กม.2+200 – กม.2+855 ม.5 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
วงเงินงบประมาณ :
1,102,100.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,102,100.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 15:33:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565