จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ กปภ.สาขาหลังสวน
วงเงินงบประมาณ :
1,600,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,650,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:40:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565