จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านหมี่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 บ้านโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี บริเวณข้างบ้านนายนิด ลุยทอง ถึงบ้านนายมานพ เพิงวึก
วงเงินงบประมาณ :
109,851.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
109,851.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.ขวัญตา สุขประเสริฐ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 14:09:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565