จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก-ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่-เคหะฯ ปราจีนบุรี ระหว่าง กม.47+200-กม.53+300 และ กม.54+450-กม.60+200 กปภ.สาขาปราจีนบุรี
วงเงินงบประมาณ :
27,734,718.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,119,323.27 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-01 16:35:33
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ส.ค. 2565