จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุวรรณภูมิ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ทัศนีย์ เกตุภูงา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 09:31:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ก.ค. 2565
1 ก.ค. 2565