จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย บริเวณหมู่ 2 ถึงหมู่บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 3 หมู่ 2 , 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
4,029,110.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,835,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 10:09:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565