จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณงานก่อสร้างทางลอดกลับรถบนถนนบรมราชชนนีทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ที่ กม.22+059 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
วงเงินงบประมาณ :
4,151,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,150,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-26 00:16:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2565