จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอรัญประเทศ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนโนนจิก -อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ตอน 1 ระหว่าง กม.295+331-กม.296+366 RT.(รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3366)
วงเงินงบประมาณ :
794,042.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
789,147.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-25 23:42:00
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ก.ค. 2565