จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน ๑๐ เครื่อง (งคน. ๒) (ครั้งที่ ๒)
วงเงินงบประมาณ :
642,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
634,895.20 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 14:17:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565