จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการเข้า - ออก (CCTV & Access Control) อาคาร 4 (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ :
2,654,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,654,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 09:25:29
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565