จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลัง จำนวน 5 รายการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ :
22,127,189.12 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
21,417,655.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 15:59:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
2 ส.ค. 2565