จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์ วัสดุถาวร สำหรับงานทดสอบสารกรอง จำนวน 6 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
773,974.87 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
773,974.87 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 16:01:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565