จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากาญจนบุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๒๑ รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
วรรณวิสา เอิบอิ่ม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-12 15:55:04
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2565