จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 431,850 กิโลกรัม
วงเงินงบประมาณ :
11,551,987.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,551,987.50 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 15:51:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565