จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงท่อน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วงเงินงบประมาณ :
8,305,340.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,253,338.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-11 15:58:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
1 ก.ค. 2565