จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่-บ.คลองโพธิ์ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย)
วงเงินงบประมาณ :
7,754,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,754,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-11 10:19:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2565