จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเชียงคาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จำหน่ายไม้สัก จำนวน 5 ท่อน (ครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-08 12:38:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2565