จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง-ปากดง ระหว่าง กม.24+697 - กม.26+797 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
วงเงินงบประมาณ :
5,027,930.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,019,449.49 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-08 10:44:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2565