จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน สาย ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 กม.ที่ 2 + 380 - กม.ที่ 2 + 588 (ด้านขวาทาง) ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์
วงเงินงบประมาณ :
1,026,130.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,026,130.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-07 15:46:58
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2565