จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมเด็จ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.8 บ.โนนยิ่งสันต์ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ หน่วยบริการนามน
วงเงินงบประมาณ :
599,940.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
599,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นวรัตน์ ศรีจรัญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-05 11:57:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ส.ค. 2565