จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
6,336,540.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,336,540.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-11 13:55:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ก.ค. 2561