จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
มาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566
วงเงินงบประมาณ :
26,668,947.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
26,668,947.50 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 14:12:39
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
3 ส.ค. 2565