จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดหนองคาย ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โพนแพง) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
749,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
749,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-28 16:26:16
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2565