จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ ปี ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอนวาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.๑๖๒+๕๔๓ – กม.๑๖๒+๖๖๗ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
706,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
706,200.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-28 15:46:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 มิ.ย. 2565