จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center ๑๖๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วงเงินงบประมาณ :
21,400,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
21,397,467.67 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 08:18:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565