จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองเรือ
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ แก้วดอนหัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-09 16:14:14
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 มิ.ย. 2565