จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน ๑,๘๓๐,๔๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วงเงินงบประมาณ :
44,380,244.48 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
45,284,096.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-04 15:29:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
4 ส.ค. 2565