จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-31 16:18:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2565