จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559
วงเงินงบประมาณ :
903,137,780.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
860,494,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-28 09:23:51
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 ส.ค. 2561