จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเถิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลังไม่เคลื่อนไหว 2 ปี (Dead Stock) จำนวน 7 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางทองจันทร์ ดิดขำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-09 15:00:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 พ.ค. 2565