จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้องกวาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า หน่วยบริการสอง กปภ.สาขาร้องกวาง
วงเงินงบประมาณ :
589,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
589,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายจิรวัฒน์ กลิ่นจันทร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-20 09:47:41
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
20 มิ.ย. 2561