จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อและติดตั้งมาตร ขนาด 1/2 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ บมจ.ภัทรเฮาส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
วงเงินงบประมาณ :
442,900.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
442,900.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-06 17:46:34
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 พ.ค. 2561