จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี - สระแก้ว ตอนบ้านเขาแหลม – อำเภอวังน้ำเย็น ระหว่าง กม.98+000 ถึง 113+500 กปภ.สาขาสระแก้ว
วงเงินงบประมาณ :
13,937,990.13 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
13,937,989.48 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-06 17:09:42
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 มิ.ย. 2561