จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพังงา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาในพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
วงเงินงบประมาณ :
174,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
174,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.กาญจนา แก้วมาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-12-23 11:44:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2565