จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3 กม.ที่ 4+130 – 4+600) กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
26,119,869.51 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
26,522,790.04 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-05 10:05:12
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 พ.ค. 2561