จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาห้วยยอด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายหว่างคลองพัฒนา หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายศักดิ์ชัยถึงเขตตำบลเขาขาว) ตำบลเขากอบ กปภ.สาขาห้วยยอด
วงเงินงบประมาณ :
681,139.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
681,139.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายบรรณรัษฎ์ ศรีพิบูลย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-01-25 09:09:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ม.ค. 2565