จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานสำรวจหาท่อรั่วในพื้นที่ กปภ.สาขาแหลมฉบัง
วงเงินงบประมาณ :
500,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
500,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-28 14:50:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
28 พ.ค. 2561